Οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων | Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών, ΓΠΑRead more

«Μένουμε σπίτι» και… πίνουμε κρασί; Η επίδραση του LOCKDOWN στην κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα


Όλοι οι τομείς των περισσότερων εθνικών οικονομιών έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19.


Read more
Η κατανάλωση κρασιού από μία αισθητηριακή σκοπιά (sensory wine marketing)

Η κατανάλωση κρασιού από μία αισθητηριακή σκοπιά (sensory wine marketing)

Read more
Μελέτη οινικού δυναμικού των υπο-ζωνών της ΠΟΠ Νεμέας

Μελέτη οινικού δυναμικού των υπο-ζωνών της ΠΟΠ Νεμέας

 

Read more

 

 Nanou E., Mavridou E., Milienos F, Papadopoulos G.,Tempère S.and KotseridisY.,
Odor Characterization of WhiteWines Produced from Indigenous Greek Grape Varieties Using the Frequency of Attribute Citation Method with Trained Assessors. Foods 2020, 9, 1396; doi:10.3390/foods9101396

Zhang, Χ., Kontoudakis, Ν., Suklje, Κ., Antalick, G., Blackman, J.W., xRutledge, D.N., SchmidtkeL.M., Clark. A.C. Changes in red wine composition during bottle ageing: Impacts of grape variety, vineyard location, maturity and oxygen availability during ageing. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020,
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b07164

Dimopoulou M, Troianou V., Toumpeki C., Gosselin Y., Dorignac E., Kotseridis Y. Effect of strains from different Saccharomyces species used in different inoculation schemes on chemical composition and sensory characteristics of Sauvignon blanc wine. OENO One 2020, 54, 4, 745-749

Nikolaos Theodorou, Nikolaos Nikolaou, EleftheriaZioziou, Maria Kyraleou, Stamatina Kallithraka, Yorgos Kotseridis, Stefanos Koundoura Anthocyanin content and composition in four red winegrape cultivars (Vitis vinifera L.) under variable irrigation Oeno one. 2019, 1, 39-51
Kontoudakis, N., Schmidtke, L.M., Bekker, M.Z., Smith, M., Smith, P.A., Scollary, G.R., Wilkes, E.N., Clark, A.C. Analytical strategies for the measurement of different forms of Cu and Fe in wine: Comparison between approaches in relation to wine composition. Food Chemistry. 274, 2019, 89-99.

Kospahelis, N., Dimou, C., Papadaki, A., Xenoloulos, E., Kyraleou, M., Kallithraka, S., Kosteridis, Y., Papanikolaou, S., Koutinas, A. Refining of wine lees and cheese whey for the production of microbial oil, polyphenol-rich extracts and value-added co-products. J Chem Techn&Biotechn. 2018, 257-268
Maria Kyraleou, StamatinaKallithraka, Nikolaos Theodorou, Pierre-Louis Teissedre, Yorgos Kotseridis, Stefanos Koundouras Changes in Tannin Composition of Syrah Grape Skins and Seeds during Fruit Ripening under Contrasting Water Conditions. Molecules 2017, 22, 1453, 1-18.
Kogkou,H., Chorti, Ε., Kyraleou, Μ., Kallithraka, S., Koundouras, S., Logan, G., Kanakis, I., Kotseridis, Y. Effects of foliar application of inactivated yeast on the phenolic composition of Vitis vinifera L. cv. Agiorgitiko grapes under different irrigation levels. Int. J Wine Res, 2017, 9, 23-33.
EvangeliaChorti, Maria Kyraleou , StamatinaKallithraka, ManolisPavlidis, Stefanos Koundouras, IoannisKanakis, Yorgos Kotseridis. Irrigation and Leaf Removal Effects on Polyphenolic Content of Grapes and WinesProducedfrom cv. ‘Agiorgitiko’ (Vitis vinifera L.). Not Bot HortiAgrobo, 2016, 44(1):133-139

AndreeaBotezatu, Yorgos Kotseridis, Debbie Inglis, Gary J. Pickering, A survey of methoxypyrazines in wineJournal of Food, Agriculture & Environment Vol.14 (1): 24-29. 2016

Kyraleou, M., Teissedre, PL, Tzanalouli, E., Kotseridis, Y., Chira, K., Ligas, I., Kallithraka, S. Addition of wood chips in red wine during and after alcoholic fermentation: differences in color parameters, phenolic content and volatile composition. Oeno one, 2016, 50(4), 209-222.

 

Written by ipapaki
Category: Έρευνα
Hits: 457

Our Blog

Post's


Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα