Οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων | Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών, ΓΠΑRead more

«Μένουμε σπίτι» και… πίνουμε κρασί; Η επίδραση του LOCKDOWN στην κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα


Όλοι οι τομείς των περισσότερων εθνικών οικονομιών έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19.


Read more
Η κατανάλωση κρασιού από μία αισθητηριακή σκοπιά (sensory wine marketing)

Η κατανάλωση κρασιού από μία αισθητηριακή σκοπιά (sensory wine marketing)

Read more
Μελέτη οινικού δυναμικού των υπο-ζωνών της ΠΟΠ Νεμέας

Μελέτη οινικού δυναμικού των υπο-ζωνών της ΠΟΠ Νεμέας

 

Read more

On going research projects On going research projects 


- Εvaluation of Greek varieties and clones of them HELLENOINOS- ELKE 252.0738 Οutset 2018 
- Observatory of evaluation of viticultural and enological potential of sub-regions of VQPRD NEMEA - STOEV NEMEA-  ELKE 259.0872. Outset 2018 
- Μanagement of ripening of Mouchtaro and Savatiano grapes with the application of hormones targeting to high quality products  – MOUSA- ELKE 264.1226. Outset 2018 
- “Emblematic research action of national scope for the exploitation of new technologies in the agri-food sector, specializing in genomic technologies and pilot application in the value chains of “olive”, “grapevine”, “honey “, and “livestock”) “The Vineyard Roads, Subproject 2: Chemical/organoleptic characterization of varieties—bio-synthetic paths—vinification”  ELKE 321.0002. Outset 2019

Written by ipapaki
Category: Έρευνα
Hits: 449

Our Blog

Post's


Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα